ARCHIMEDES PATENTS is een hedendaags octrooi– en merkenbureau dat kennis, vaardigheden en krachten bundelt van experts met jaren van complementaire ervaring op het gebied van octrooien of patenten. Ons weerkerend cliënteel van innoverende ondernemingen waardeert de meerwaarde van onze octrooigemachtigden die met de uitvinders meedenken. ARCHIMEDES PATENTS keert terug naar de essentie van goede dienstverlening: kwaliteit, snelheid en betaalbaarheid.