Benelux- Bureau voor de Intellectuele Eigendom

jaar van oprichting 1971
Bordewijklaan 15
2591 XR Den Haag Nederland

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is de enige officiële instantie in de Benelux om een merk of model te registreren en om ideëen vast te leggen in een i-DEPOT.

Bruno Vanderschoot is heel vaak in Vlaanderen om ontwerpers, starters, bedrijven, kennispartners,...te informeren over intellectueel eigendom