Na een aantal jaren geleden afgestudeerd te zijn als fotografe ben ik door belangstelling & opbouwende werkervaring (DTP, grafisch ontwerp & webontwikkeling) de weg van grafisch freelancer ingeslagen. Gefascineerd om met juiste techniek & creativiteit een optimaal mogelijk communicerend grafisch beeld neer te zetten, op papier of digitaal.

Enige ruimte voor 'experiment' (bedenken van concept & uitvoer) is me gaandeweg niet vreemd ... so Try Out!

After graduating as a photographer a few years ago, I followed the path of graphic freelancer through interest & constructive work experience (DTP, graphic design & web development). Fascinated to create an optimally possible communicating graphic image, on paper or digital, with the right technology & creativity.

‘Experiment’ (concept & working-out) is more and more familiar to me ... so Try Out!